Mikrodalga İletimi

 Mikrodalga iletimi, elektromanyetik spektrumun (1GHz- 40GHz) önemli bir kısmını kapsar.

- Mikrodalga kullanılarak yapılan bilgi iletiminde bant genişliğinin büyük olması
nedeniyle bilgiyi gönderim hızı yüksektir. 
- UTP veya koaksiyel kabloya oranla daha az bilgi ve enerji kaybı söz konusudur, fakat özellikle yüksek frekanslarda, yağmur vb etkiler gönderilen  işarette zayıflamaya neden olur. 
- Çok geniş bir frekans bandında farklı frekansların kullanılması nedeniyle, mikrodalga kullanarak yapılan haberleşme iki gruba ayrılmaktadır: 
- Karasal mikrodalgalar
- Uydu mikrodalgaları