İletim Ortamı

 verici ve alıcı arasındaki fiziksel yolu tanımlar

kılavuzlanmış (kablolu) ve

kılavuzlanmamış (kablosuz) ortam olarak ikiye ayrılır

Kılavuzlanmış ortamda veri elektrik sinyalleri vasıtasıyla iletilir ve bu ortamda kullanılan ortam türü daha önemlidir

? Kılavuzlanmamış ortamda ise veri elektromanyetik dalgalar (sinyal) vasıtasıyla iletilir ve bu ortamda anten tarafından sunulan bandgenişliği daha önemlidir

? İletim ortamındaki anahtar konular, veri hızı ve mesafedir