Isenkron Seri İletişim Tekniği

 Senkron iletişimin bir çeşidi (türevi) olarak düşünülebilir.

- Isenkron bilgi iletiminde, uç sistemlerin birbirleri ile olan haberleşme gereksinimi periyodik olarak karşılanır.
- Örneğin; her 125 µs'de 193 bit aktarılacak gibi bir gereksinim belirtilir ve bu garanti olarak sağlanır.
- Bu tür iletişim özellikle gerçek zamanlı uygulamalar (ses, video aktarımı vs.) için uygun olan bir iletişim şeklidir.