PUE Power Usage Effectiveness
Bir veri merkezi içerisindeki sunucular, network aktif cihazları yani erişim cihazları, depolama üniteleri, yedekleme üniteleri gibi bilgisayar alt yapısının harcadığı elektrik yükü ile, bu veri merkezinin düzgün çalışabilmesi için ihtiyaç duyduğu alt yapı sistemleri için ( Soğutma ve nemlendirme ekipmanları, aydınlatma, güç kaynakları vb) harcadığı elektrik yükünü karşılaştıran bir orandır. Bu oran Green Grid isimli bir firma tarafından üretilmiş olup temel olarak formül aşağıdaki gibidir; PUE = Tüketilen Toplam Güç / IT Ekipmanına Aktarılan Güç Bu rakam 1 e ne kadar yakın ise o veri merkezi o kadar çevreci ve elektrik kullanımı bir o kadar efektifidir. 3.0 - Oldukça Verimsiz 2.5 - Verimsiz 2.0 - Ortalama 1.5 - Verimli 1.2 - Oldukça Verimli