logical processors

İlgili sistemdeki işlemci kaynağının çekirdek sayısına paralel şekilde düşünülecek olunursa, fisiksel çekirdek ve mantıksal çekirdek şeklinde düşünülebilir. İşlemci gücünün daha etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla mantıksal işlemci gücü oluşturulabilir. Buda logical processors ile gerçekleştirilir. Örneğin, 1 fiziksel çekirdek 4 ayrı mantıksal çekirdek olarak kullanıldığında işlem gücü açısından daha faydalı olacaktır.