get-gporeport

Bir makine veya kullanıcıya uygulanan GPO objelerinin raporunun almak istediğiniz zaman kullanabileceğiniz powershell komut setidir. Örnek bir uygulaması

Get-GPOReport -Name TestGPO1 -ReportType HTML -Path C:\GPOReports\GPOReport1.html

Bu komutu çalıştırmak için Server 2008 R2 ve üstü Domain Controller, veya üye bir server 2008 R2 makine için GPMC yüklü olmalı. Eğer İstemci bir makinede çalıştırmak istiyorsanız bu durumda GPMC da içinde olacak şekilde RSAT yüklü olmalı.