exchange witness server

Exchange Server cluster mimarisinde kullanılan ve üzerinde cluster bilgisi tutan sunucuya verilen isimdir. Ortak bir storage kullanımının önüne geçmek için bu teknoloji kullanılmaktadır. Aksi halde cluster mimarisine giren bu sunucuların ortak olarak kullanmak zorunda olduğu quorum dizini için ortak bir storage kullanımı gerekmekteydi.

Witness server ve witness directory aslında bu işi yapar, yani siz uygun bir sunucuda bir klasör paylaştırmanız yeterlidir, Exchange otomatik olarak bu klasörü kullanılmak üzere ayarlar.

Witness server olacak sunucu için şartlar;

DAG üyesi olamaz

DAG üyesi exchange sunucuları ile aynı AD forest içerisinde olmalı

Minimum Server 2003 işletim sistemine sahip olmalıdır.

Birden çok DAG olması durumunda da tek bir sunucu kullanılabilir, ancak daha doğru olan her bir DAG için ayrı bir witness server kullanmaktadır.