application server

Uygulama sunucusu demektir. Özellikle büyük organizasyonlarda sunucuların üzerinden kobi ve benzeri yerlerdeki gibi pek çok farklı rol yoktur. Her sunucunun özel roller ile ayrılmıştır. Hatta o kadar ki sadece bir yazılım için ayrı uygulama sunucuları, ayrı veri tabanı sunucuları vardır. Yani kullanıcı sayısı veya kapasite arttıkça sunucular da üzerindeki rollere göre ayrılır.

Bir uygulamanın sadece uygulama katmanını sunan sunuculara uygulama sunucusu denir. Bu bir web server veya uygulamayı çalıştıran sunucu olabilir. Bu uygulamanın verileri ise bir veri tabanı sunucusunda saklanmaktadır.

Bu sayede sunucular sınıflandırılarak yönetilmesi kolaylaşır.