Frame Relay

Frame Relay, tam bir Tükrçe karşılığı olmasada anlamı Frame Rölesidir buda yapısı gereği anahtarlama teknolojisi ile çalışması ve paketleri Frame bazında parçalayarak aktarım yapmasından kaynaklanıyor. Basit anlamda noktadan çok noktaya bir yapıdır ve Leased Line göre ucuzdur anatharlama sisteminde gönderici herhangi bir hata kontrolü yapmadığı için ve hata kontrolü alıcıya ait olduğu için yüksek oranda veri gönderimini mümkün kılmaktadır.