Leased Line

Leased Line, Türkçe karşılığı olarak kiralık devre anlamına gelmektedir. T1 standardında 1.5 Mbit hızlara kadar çıkabilir ve noktadan noktaya çalışabileceği gibi noktadan çok noktaya şeklinde de çalışabilir. Sistem tamamiyle simetriktir ve gönderim alım hızları eşittir. Uygulamada olduğu zamanlrda ücretleri fazlası ile pahalı olduğu için genelde maddi olarak sorun yaşamayan banka ve devlet kurumlarından kullanılan noktadan noktaya yada noktadan çok noktaya kapalı devre kiralık hat sistemleri idi. Bu yapı üzerinden ses ve data geçirmek olasıdır.

Internetin yaygınlaşması ve DSL tibi sistemlerinin fiyatlarının düşük hızlarının yüksek olması nedeni ile kullanımı olmayan bir yapıdır.