lease time

Bir ip dağıtım servisi olan DHCP, verdiği ip adreslerini kendi veri tabanında tutar, bunları kime verdiğini ve hangi süre ile verdiğini saklar. Lease time yani kira süresi, bir DHCP için ip havuzunun dolmasını engellemektedir.

Yani örneğin 250 makine için yeterli bir havuzda 100 makine var ve bu makineler ip adreslerini belirli süreler için alır. Varsayılan olarak Microsoft DHCP sunucularında bu 8 gündür. Yani 8 gün sonra mutlaka bu ip yenilenmeli. Eğer yenilenmez ise DHCP bu ip yi artık başka bir makineye verebilir.