Minimum password age policy

 Active Directory ortamlarında kullanıcıların şifrelerini minimum kaç günde bir değiştirebileceğini belirleyen bir ayardır. Örneğin bu değeri 7 yaparsanız kullanıcı şifre değiştirdikten ancak 7 gün sonra bir daha şifresini değiştirebilir. Bu tür bir ayar neden kullanılır derseniz, sürekli olarak şifre değiştirme ve benzeri nedenlerden yoğunluk oluşmasını engelleyebilirsiniz.

1-998 arasında bir değer verebilirsiniz, yada bu değeri 0 yapara istedikleri an şifre değiştirmelerine izin verebilirsiniz.