Policybased Quality of Service (QoS)

Network trafiği yoğunlaşması sonucu IT yöneticileri için bu trafiğin yönetilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Ancak trafiğin önceliklendirilerek yönetilmesi gerçekten zor bir iştir. Kritik sistemler veya gecikmeye karşı toleransı olmayan sistemler, network trafiğinin yoğunlaşması sonucunda diğer isteklere göre baskın olmalıdır.

Böylesi durumlar için Windows 7 - Server 2008 R2 ve sonraki işletim sistemleri için olicy-based Quality of Service (QoS) kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd919203%28v=ws.10%29.aspx