Resultant Set of Policy Snap-in

Bu eklenti, GPMC üzerinde bulunmaktadır ve temel görevi GPO konusunda rapor sunmaktadır. Sunduğu rapor iki temel ana başlık altında incelenebilir.

Login Mode;

O anda aktif olarak bir bilgisayar veya kullanıcıya uygulanan tüm GPO' ların bir raporunu sunar

Planing Mode;

Bir senaryo gereği bir kullanıcı veya makineyi bir OU dan diğer bir OU ya taşımanız halinde başına gelecek durumu raporlar :) yani simulasyon yapar.