Solutions Enabler

 EMC tarafından lisanslanarak kullanılan bu ürün SYMCLI olarak da adlandırılan, EMC Symmetrix storage ile ilgili her türlü yönetim işleri için kullanılan komut uygulamalarının temel ismini oluşturmaktadır. SE olarak kısa ismi ile ifade edilmektedir.

Kurulum yapıldığında Program Files altında SYMAPI ve SYMCLI ismi ile 2 klasör oluşturmaktadır. Bunlardan “C:\Program Files\EMC\SYMCLI\bin” klasörü altında çalıştırılacak uygulamalar vardır. Kurulum aşamasında servis yazılımı olarak seçtikleriniz ise “C:\Program Files\EMC\SYMCLI\daemons” klasörü altında yer almaktadır. Eğer çalıştırdığınız komutlardan boş cevap dönüyorsa bu klasörlerin ismi değiştirip yeniden kurulum yapmanız gerekmektedir.

Solution Enable kurulumu sonrasında “symcfg disco” komutu ilk çalıştığında bağlı bulunduğu Storage bilgilerini “C:\Program Files\EMC\SYMAPI\db” altındaki symapi_db.bin isimli dosyada tutmaktadır. Eğer konfigürasyon’ da değişiklik yapılmasına rağmen yeni bilgiler gelmiyorsa bu dosyanın ismi değiştirilip yeniden “symcfg disco” komutu çalıştırılır.