Retention Policies

Türkçe karşılığı saklama ilkeleri olan bu kavram ile ilk olarak Exchange Server 2007 MRM kapsamında tanıştık. Temel olarak bir posta kutusu içerisindeki belirli objelerin, yine o posta kutusu içerisinde ne kadar süre saklanacağı ile ilgili ayarları yapmamızı sağlayan ilkelerdir.

Saklama ilkeleri oluşturmak için öncelikle retention tag dediğimiz etiketleri oluşturmamız gerekmektedir.

Yani etiketleri oluşturuyoruz, sonra bu etiketleri kullanarak policy oluşturuyoruz ve bunu kullanıcılara bağlıyoruz. Her bir kullanıcı için bir saklama ilkesi uygulama şansımız var. Birden çok ilk oluşturup birden farklı kullanıcı için uygulayabiliriz, ama bir kullanıcı için bir policy atayabiliyoruz.