wps

Wi-Fi Protected Setup

Yeni nesil modem cihazlarındaki hızlı kurulum özellği olarak bilinen çok kritik güvenlik açığı. 8 haneli sadece rakamlardan oluşan bir pin numarası mac adresine göre generate ediliyor ve modem cihazına sabit set ediliyor. Saldırgan bu 8 numaralı pin number ı bildiği durumda monitor modda ki bir wifi card ile saldırı gerçekleştirdiğinde 10 sn gibi  bir zaman zarfında password algoritmanız ne olursa olsun, password uzunluğunuz ne olursa olsun, clear text wifi password unuzu ele geçirmiş oluyor.

Öncelikle kendi modeminizi kontrol ediniz. WPS özelliğini kapatmaya imkan veriyorsa modem acilen kapatınız.