Test with Policy Tips

Exchange Server 2013 üzerinde tanımladığınız transport rule için belirleyeceğiniz 3 temel seçenek vardır.

Force: Kural anında çalışsın.

Test with Policy Tips: Kural aktif olsun ancak mesajlara etki etmeden, sadece message tracking loglara yazarak. Buna ek olarak kullanıcı içinde uyarı ekranları çıkarılacak.

Test without Policy Tips: Yukarıdaki gibi sadece loglama yapılacak ancak kullanıcı içinde herhangi bir bilgilendirme yapılmayacak.