Kernel Rootkit

Kök kullanıcı takımı diye türkçe literatürde görünmektedir.

Yüklenebilen Kernel modülleri çalışan işletim sisteminin kernel'inin dinamik olarak genişletilmesine izin verirler. Çoğu modern unix temelli sistemler(Solaris linux freebsd) yüklenebilen kernel modüllerini desteklerler veya kullanırlar. Bu kernel'in istenildiği zaman yeniden derlenmesine (yeni donanım bilgisi, fonksiyonu, sürücüsü eklenmesi) olanak tanır.