gammu

Linux işletim sisteminde komut satırından kısa mesaj (sms) gönderme aracı

# dmesg | grep -i tty
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
usb 1-8: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
usb 1-8: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1

gsm modem cihazını görebilir,

# echo "Sistem Arizasi - Sunucu054 HTTPD DOWN" | /usr/bin/gammu --sendsms TEXT +905554443322

test sms i gönderebilirsiniz.

/etc/gammurc

konfigürasyon dosyasıdır.