private vlan

Switch'in her porta ayrı bir vlanmış gibi davranması sağlayan yapılandırmadır. Böyle bir yapıda switch üzerindeki hiçbir port birbiri ile iletişime geçemez.Eğer switch üzerinde promicious vlan tanımlaması yapılırsa switch üzerindeki tüm portlar promicious vlan'a erişebilir. Örneğin böyle bir yapılandırmanın gerçekleştirildiği switch üzerindeki herhangi bir bilgisayara bulaşan virüsün bu switch üzerindeki diğer bilgisayarlara yayılması engellenmiş olur.