Stub Zone

Stub zone serverlar yalnızca minimum zone dosyası tutarlar. Bütün zone kayıtları yerine yalnızca zone'un Start of Authority (SOA) ve Name Server (NS) kayıtları tutulur. Diğer bir deyişle stub zone'lu DNS server’lar o zone'dan yetkili olan primary DNS server’ların adını tutar. 

Örneğin; büyük bir zone binlerce kaydı içeriyorsa ve çok sayıda DNS server varsa, bu durumda bir primary DNS server ve çok sayıda Secondary DNS server tasarlanacak demektir. Ancak primary DNS server çok sayıda sorguya yanıt vermekte zorlanacaktır. Bu durumda secondary DNS Server’ların bazılarının Stub Zone'lu DNS Server’lar haline getirilmesi durumunda, kendilerine gelen sorguların standart arama prosedüründen farklı olarak hangi server’a (doğrudan) sorulacağını bilirler.

Örnek bir Stub Zone Senaryosu

Cozumpark.com için yetkili bir DNS Server var ve bu domainin bir delegated subdomaini var; kibris.cozumpark.com

Delegated domain oluşturulduğunda kibris.cozumpark.com’un iki Name Server kaydı parent zone üzerinde tanımlanır ve bu kayıtlar kibris.cozumpark.com’dan sorumludurlar.Ardından child zone üzerine yetkili ek Name Server’lar eklenir. Bu durumda bunlar parent zone’a bildirilmezler. Böylece parent zone yeni Name Serverlardan habersiz olur ve ilgili sorguları yalnızca eski Name Server’lar üzerinde yürütür.Bu durum parent zone üzerinde delegated domain için bir stub zone yaratılmasıyla düzeltilir.