Unified Modeling Language (UML)

Adından da anlaşılabileceği gibi -Birleşik Modelleme Dili- platform bağımsız olarak iş akışlarının ortak bir dilde dökümantasyonunu sağlar. Özellikle Object Oriented Programming -Nesneye Dayalı Programlama- 'in içinde katmanlar,akışlar,sınıflar arası ilişkilerin belirtilmesinde, senaryoların çıkarılmasında ve kod organizasyonlarının yapılmasında kullanılan standartlaşmış bir evrensel modelleme dilidir. Takım çalışması için muazzam bir ortam sağlar. Bu çözüm sayesinde bir proje akışı için uzayıp giden mailleşmelerden (Herkesin kendine göre anlama alışkanlığı nedenli harcanan zaman!) kurtulup zamanımızı analiz süreçlerine ve dizayn a harcıyabiliriz.

UML içinde kullanılabilecek bir çok diyagram vardır;

  • Class Diyagramlar
  • Object Diyagramlar
  • State Diyagramlar
  • Sequence Diyagramlar
  • Activity Diyagramlar
  • Use Case Diyagramlar
  • Collaboration Diyagramlar
  • Component Diyagramlar
  • Deployment Diyagramlar