distinguished name

Active directory domain yapısında her bir objenin ayrıcalıklı bir ismi vardır. Bu isme distinguished name denmektedir. Bu isim sayesinde nesnelerin domain içerisindeki yerleri tam olarak belli olur. Bu sayede objeler birbirinden ayrılmaktadır. Örneğin cozumpark.com alan adına sahip bir domain yapısında yonetim ismindeki bir yapısal birim içerisindeki hakan kullanıcısının distinguished name ( ayrıcalıklı ismi ) çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır

cn=hakan,ou=yonetim,dc=cozumpark,dc=com

Görüldüğü gibi DN sayesinde bir objenin tam yeri belli olacaktır.

Peki DN nerede kullanılır derseniz, örneğin objelerin yedekten dönülmesi veya yetkilendirilmesi yada silinmesi gibi önemli adımlarda obje ismi yerine ( hakan yerine ) DN kullanılır, bu sayede bu objenin gerçekte hangi obje olduğu kesin olarak tanımlanmış olur.