gibibyte - ÇözümPark Sözlük
İkilik sistemdeki gigabyte teriminin aksine, onluk sistemde 230'a karşılık gelen birimdir. Aşağıdaki tabloda detayları görünmektedir. Kısaca GiB olarak yazılır.

one gibibyte 1 GiB = 230 B = 1 073 741 824 B
one gigabyte 1 GB = 109 B = 1 000 000 000 B