Gateway - ÇözümPark Sözlük
TCP/IP ağlarında, paketlerin başka bir network'e ulaşmasını sağlayan cihazdır. Genellikle router'dır. Bir cihaz (örneğin bir bilgisayar), bir paketi alıcısına göndermek istediğinde öncelikle kendi routing tablosuna bakar. Paket yerel ağdaki bir cihaza gidecekse, yerel ağa gönderilir. Yerel Switch yada Hub, geri kalanını halleder. Farklı bir ağda ise, (ve o ağ için routing table'da özel bir yönlendirme adresi tanımlanmadıysa) paket Default Gateway'e gönderilir.
Tipik bir örnek.
Local Makine 1(192.168.1.10)Local Makine 2(192.168.1.11)Router(192.168.1.1)Uzak Makine(192.168.2.10)
Local Makine 1 in IP ayarları da şöyle olsun:
IP Adresi: 192.168.1.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1
Bu makinada, şu komutu verelim:
ping 192.168.1.11
Bu komut, 192.168.1.11 adresindeki bilgisayara 4 adet paket göndermeye çalışacaktır. Bunu yaparken, paketler şu mantıkla gider:
(Local Makine 1) Ben neredeyim? Ip adresim: 192.168.1.10'dur. Subnet Mask'ım 255.255.255.0'dır. Benim ağım, IP adresindeki 255'e karşılık gelen kısımlarıdır. Yani benim ağım, 192.168.1.x dir.
Hedefimin IP adresi nedir? 192.168.1.11'dir. Subnet Mask'ım 255.255.255.0'dır. Bakmam gereken ağ, onun IP adresindeki benim 255'lerime karşılık gelen kısımlarıdır. Yani o bilgisayarın ağı da, 192.168.1.x'dir.
O zaman, paketi yerel ağa göndereceğim.
Yukarıdaki ping komutunu, 192.168.2.10 için kullanırsak, yukarıdaki işlemler sonucunda bizim ağımız ile hedefin ağı farklı (192.168.2.x) çıkacak ve paket, default gateway'e atılacaktır.