FTT Failures To Tolerate - ÇözümPark Sözlük
Vmware vsan teknolojisi kullanan HCI sunucu mimarilerinde sanal makinelerin kesintisiz çalışması için tolere edebileceği hata sayısının ifade eder. Başka bir deyişle Sunucuların üzerindeki network, diskler veya fiziksel olarak sunusunun gitmesi gibi durumlara karşı koruma sayısını ifade eder.

Varsayılan değer 1 ve maksimum değer 3 olabilir.

görsel


FTT=0; FTM=Striping (RAID 0)
görsel


FTT=1; FTM= RAID 1 (Mirroring)
görsel


FTT=2; FTM= RAID 1 (Mirroring)

görsel


Görseller için kaynak

https://wuchikin.wordpress.com/2016/12/04/how-many-nodes-are-need-on-vxrail/