bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Microsoft' un kimlik ve erişim yönetimi için sunduğu çözümlerden biridir. kurumlarda yeni başlayan personellerin belirli kurallar dahilinde kimlik ve erişimlerinin otomatik tanımlanması, kimin nerde hangi erişim izninin olduğunun tek bir noktadan kontrol edilmesi, zaman esaslı yetki tanımlanması,  outlook gibi mekanizma üzerinden erişim talebi yapılması, tek bir merkezden kontrol yapısı gibi birçok özelliği bulunmaktadır.