file share witness FSW - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Exchange Server 2007 ile beraber hayatımıza giren FSW kavramı bizlere ortak disk olmadan cluster yapıları kurmamızı sağlamaktadır. Bildiğiniz gibi eskiden MS cluster mimarisi kurmak için ( Özellikle Exchange Server için ) ortak disk kullanımına ihtiyacımız vardı ki bu da SAN gibi pahalı bir çözümdü. Bu nedenle yüksek erişilebilirlik isteyen yani cluster ortamlarında çalışması istenen Exchange Server projeleri için ciddi bir maliyet söz konusuydu.
Ortak disk ihtiyacı ise cluster için çok önemli bir kavram olan quorum' un her node tarafından ulaşılabilir olmasıydı. FSW sayesinde artık böyle bir bağımlılık yok. FSW windows SMB yani bildiğimiz dosya paylaşımı üzerinden node' ların cluster verisine ulaşmasını sağlayan bir teknolojidir. Bu sayede ortak disk olmadan cluster yapılabilmektedir. Quorum verisi HUB tranport veya bir windows file server üzerinde açılan bir paylaşım içerisinde tutulur ve bu paylaşıma FSW denmektedir.