file inclusion - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Yetki yükseltme açıklığı olarak bilinir.
İşletim sistemi içerisinde ki birtakım uygulama yada modüllerden birinde bulunan güvenlik zaafiyeti kullanılarak yerel yetki yükseltme yapılabilir.