federated email - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Exchange Server organizasyonu içerisinde bulunan bir kullanıcı veya ekip, partner olan diğer bir firma çalışanları veya vendor ile ortak çalışma ihtiyaçlarından biri olan ajanda paylaşımı için federasyon yapabilir. Yani bir nevi organizasyonların arasında bir trust ilişkisi kurularak paylaşım yapma imkanına kavuşabiliriz.
Bu ihtiyaç kimi zaman bir çalışanın ailesi ile ajandasını paylaşması, kimi zaman ise iş ortakları veya diğer firma çalışanları ile olabilir. İhtiyaca göre tabiki yapmamız gereken aksiyonlar değişmek ile beraber, Federasyon dendiği zaman anlamamız gereken ana başlık bu şekildedir.
Exchange Server tarafında federasyon süreçlerinde sistem posta kutularından biri olan FederatedEmail kullanılmaktadır.