exchange server shared permissions - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Exchange Server 2010 varsayılan kurulum ile gelen güvenlik modelidir. Bu modelde bir AD admini tüm Exchange ayarlarını değiştirebileceği gibi bir Exchange organizasyon veya kullanıcı yöneticisi de AD üzerinde kullanıcı açma, silme vb gibi işlemleri yapabilmektedir. Yani bu mimari her iki ürün grubunun da tek bir ekip ile yönetilmesi durumunda tercih edilecek bir modeldir.