Exchange Emergency Mitigation servisi temel olarak sunucularımıza yönelik olası tehtidleri azaltmak için önlemler alan ve sunucu güvenliğini sağlamaya yardımcı olan bir servistir. Mevcut sunucunuzun durumunu analiz etmek için verileri bulut ortamına gönderen ve içinde bulunduğunuz durum için kullanılabilecek zafiyetlerin etkisini azaltacak tanımlamaları uygular. Yani özetle önce mevcut durumun bir resmini çeker ve bu duruma uygun bir aksiyon alır. Hangi aksiyonları alacağını yazımın ilerleyen bölümünde detaylandırıyor olacağım.

Bu hizmet bir windows hizmeti gibi çalışır. Eylül 2021 ile çıkan CU’ yu yükleyen Exchange 2016 ve 2019 sistemleri için geçerli bir hizmettir. Bu hizmet EDGE rolü için geçerli değildir. Bu yükleme isteğe bağlı olup bunu yüklemek zorunda değilsiniz.

Daha fazla bilgi için

Exchange Emergency Mitigation EM service