exchange edge role - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Exchange Server 2007 ile hayatımıza giren yeni bir role mimarisinin ürünüdür. Exchange Server 2003 üzerinde front-end ve back-end olmak üzere iki role varken 2007 ile beraber ( 2010 da geçerli ) role sayısı 5' e çıkartılmıştır. Mailbox, Hub, Client Access, Unified Messaging ve Edge. Bu rollerden Edge özel bir role olup diğer 4 role aynı sunucuda ve domain yapısında olabilirken Edge rolü diğer hiç bir role ile aynı sunucuda olamaz ve Edge olacak makine domain üyesi olmamalıdır. Hatta edge makineleri dmz bölgelerinde konumlandırmamız gerekmektedir.
Edge rolünün görevi bir smtp gateway olarak çalışmaktır. Bu sayede siz firewall üzerinden 25 nolu veya 110 nolu portları direk bir HUB server' a açmak yerine edge rolüne açıyorsunuz ve gelen istekleri bu role karşılıyor ve üzerindeki anti virüs - anti spam ürünleri ile ( Anti Spam gömülü geliyor ama anti virüs sizin yüklemeniz gerekli ) içeriye yönlendirdiği maillerin güvenliğini sağlamış oluyor.