Exchange Server temel olarak mail ürünü gibi görünse de aslında bir üretkenlik, birlikte çalışma ürünüdür. Bu nedenle sadece kendi organizasyonu için değil diğer organizasyonlar içinde iletişim halinde olabilir. Örneğin sizin organizasyonunuz içerisindeki kullanıcılar ile bir başka exchange organizasyonu veya office 365 ortamları için ajanda paylaşımı başta olmak üzere ortak bilgi paylaşımı için güvenli bir iletişim kurmak için Exchange Delegation Federation sertifikası kullanılır.