etherchannel - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Paralel hatların birleştirilerek tek bir mantıksal hat gibi kullanılabilmesini sağlayan teknoloji.