SQL - #470

 Structured Query Language, Yapılandırılmış Sorgu Dili. SQL veritabanları için oluşturulmuş bir bilgisayar dilidir. SQL dili sayesinde veritabanlarındaki veriye yada verinin bir kısmına hızlı ve stabil bir şekilde aynı anda arka planda hesaplamalar yaparak ulaşmak, filtrelemek, yazmak ve/veya değiştirmek mümkündür.
0 adet entry daha var!