Multicast - #322

Yüksek bant genişliği gerektiren uygulamaların, alt yayın sistemleri kullanılarak, dallandırma yolu ile alt ağlara dağıtımı sistemidir. IP TV yayınlarının tek bir sistemden üretilip burdan sadece şehirlerde bulunan ana sunuculara, burdan semtlerde bulunan sunuculara buralardanda evlerde bulunan IP TV lerimize aktarılması gösterilebilir.
0 adet entry daha var!