Quorum - #252

Cluster hakkında bilgilerin deposudur. İki önemli işlevi vardır .Birinci görev hangi node active hangi node standby durumunda olduğunun bilgisini tutar. İkinci görev olarak node lara arasında iletişim sekteye uğrarsa uygulamanın owner node tarafından çalıştırılmasını sağlar. Majority Node Set de Microsoft un geliştirdiği bir quorum cinsidir. Quorum bilgisinin lokal database de tutulması mantığına dayanır.
0 adet entry daha var!