Black Box Testing - #1737

Black Box Testing:Anlamı Karakutu test tekniğidir.Yazılım dünyasında test uzmanları tarafından programlar üzerinde kullanılan bu tekniğin özelliği program üzerinde derlenmiş olan kodun test edilmesidir.Bu teknikte  test uzmanın programın algoritması,kodlama yapısı veya dizaynı hakkında elinde herhangi bir  veri olması gerekli değildir.Bu test tekniğinin uygulanmasındaki temel amaç programın gereksinimlere cevap verip vermediği ve çalışabilirlik kriterini sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesidir.
 
0 adet entry daha var!