Relative Distinguished Name - #1494

Distinguished Name' in bir parçasıdır. Örneğin cozumpark.com alan adındaki yonetim yapısal birimindeki hakan kullanıcısı için DN aşağıdaki gibidir
cn=hakan,ou=yonetim,dc=cozumpark,dc=com
Burada yonetim nesnesinin Relative Distinguished Name değeri hakandır.
0 adet entry daha var!