gibibyte - #1242

İkilik sistemdeki gigabyte teriminin aksine, onluk sistemde 230'a karşılık gelen birimdir. Aşağıdaki tabloda detayları görünmektedir. Kısaca GiB olarak yazılır. 


one gibibyte
 1 GiB = 230 B = 1 073 741 824 B


one gigabyte
 1 GB = 109 B = 1 000 000 000 B 
0 adet entry daha var!