thread - #1111

Bir uygulamada diğer işlemlerle aynı anda meydana gelen bir işlem. Aynı zamanda, bir  thread’i oluşturmak ve yönetmek için kullanılan bir Thread class’ı örneğine de karşılık gelebilir. Örneğin, aynı ayda yapılması gereken işlemler farklı thread’ler sayesinde yapılabilir. Standart
bir uygulama içerisinde her işlem sıra ile yapılır ama thread sayesinde aynı anda birden fazla iş parçası asenkron olarak çalıştırılabilir.
0 adet entry daha var!