edge transport role - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Exchange Server 2007 ve 2010 üzerinde bulunan 5 rolden biri olan edge rolü diğer rollerin yüklü olduğu makineye yüklenemeyen ve work group bir makinede çalışan bir servistir. Bu rolüm temel amacı internet üzerinden gelen maillerin direkt olarak hub sunucusu yerine kendi üzerine gelerek atak yüzeyiniz azaltmak ve daha güvenli bir mail alış verişi yapmaktır.
Aynı pek çok UTM firmasının SMTP gateway ürünü gibi düşünebilirsiniz. Zaten edge rölü aslında bir SMTP gateway görevi görür.