edb.log - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Exchange database'ine işlenen verilerin işlenmeden önceki ham olarak durdukları yerdir. Exchange 5.5'de bu dosya adındaydı.
Eseutil aracıyla işlem yapılabilir.