DVR vs NVR vs HVR vs XVR vs VMS - ÇözümPark Sözlük
Kısaca bir birlerine göre farkları ve dezavantaj-avantajları.

DVR : Digital Video Recorder
İşletim ve yalıtımı kolay, ağ sorunlarından etkilenmez.
Daha ekonomik
Eski, geleneksel yapıları genişletmeye uygun
- Kanal sayısı sınırlı. Genellikle max: 32 kanal
- AHD ve alt çözünürlükler düşük megapixel ile desteklenir
- Uzak mesafelerde kamera noktasında güç bağlantısı, adaptör gerektirebilir
- Elektriksel sorunlara daha açık

NVR : Network Video Recorder
Daha düşük maliyetli tek kablo ile görüntü, ses, enerji (PoE olduğunda) transfer imkanı
IP Cam teknolojisinin gelişmesine paralel kolay genişletme imkanı
IP tabanlı, yönlendirilebilirlik ve izleme, takip olanakları daha çeşitli
Daha yaygın H.265 gibi güncel codec'ler ile daha uzun süreli kayıt imkanı
Daha yüksek kayıt kalitesine imkan tanıması ve daha uzak mesafelere kablosuz, kablolu daha düşük yatırım maliyeti
Canlı kayıt düzenleme ve analiz olanakları
- DVR cihazlara göre daha yüksek cihaz maliyeti
- Network topolojisi maliyeti, servis ihtiyacı ekler
- Ağ altyapısı işlerliğine bağımlı

HVR : Hybrid Video Recorder
Adı üstünde DVR sınıfı cihazların koaksiyel bağlantılara ek olarak kısıtlı sayıda IP kamera destekleyen türdeşleşmiş modellerdir.
Küçük ölçekli karma yapıya imkan Ör: 10 x AHD 2 x IP HD
Kısıtlı isterlerde NVR cihazlardan uygun maliyetli
- Deskteklenmesine rağmen IP kamera kısıtları ve adedinin düşük tutulması gerekliliği

XVR : x Video Recorder
HVR ile benzer. X/H VR sektör standartları oturmuş değil çok farklı cihazlarla karşılaşmak mümkün. Maliyet odaklı türdeşleştirilmiş cihazlardır. Bazı XVR modellerde dönüştürücüler ile coax portları IP cam destekler, bazılarında da port ekleyip, çıkartma mümkündür.
HVR ile benzer.
- Özel olarak bu tanımdaki cihazlarda yüksek çözünürlüklü IP kamera kullanımı tavsiye edilmez

VMS : Video Management System başlığından ayrı olarak CCTV kapsamında software-based video management system
Genellikle workstation, server ve storage temelli Windows veya Linux temelli işletim sistemleri üzerinde koşan HA, FailO, Virtualization olanaklarının geniş olduğu, yüksek işlem gücü ve kayıt kapasitelerinde tercih edilir.
* Rack, Tower, Rack Kabin tipleri mevcuttur.
* Orta ve büyük ölçekli surveillance security sistemlerde tercih edilmesi gerekir.
* İlk ve operasyonel maliyetleri yüksek olabilmekte, genişletme maliyetleri ise NVR 'lardan düşüktür.
* Ortak ölçeklerde çok uzun süreli depolama ve geri çağırmada tercih edilmelidir.
vs daha bir çok şey...