Dual WAN - ÇözümPark Sözlük
Dual WAN birden fazla internet hizmetini birleştirmek için kullanılan bir sektör tanımıdır.
Genellikle iki geniş alan ağı (WAN) bağlantı noktasına sahip yönlendiricilerde network load balancing teknolojisidir.
İkiden fazla destekleyenine genellikle (bkz:Multi WAN) denir. Her üründe örneğin 10mbps 4 mbps hattın 14 mbps toplam değere sahip olacağı anlamını taşımaz. Speedtest üzerinde WAN devrelerin IP'leri farklı olacağından toplam değer görülemeyeceği ile izah edilebilir.
Load Balance ve Fail Over gibi modları ve temelde IP veya Oturum (session) tabanlı modlar ile kurgulanır. Hatlara 2:1, 4:1 gibi ratio değerleri atanarakta ürüne göre kurgulanabilir.
Günümüzde xDSL 4G/LTE aynı anda destekleyen cihazlarla küçük işletmeler ve bireysel cihazlarda yaygınlık kazanmıştır. Kural temelli bazı erişimlerin 2. hattan çıkabileceği yada 1. hatta kesinti halinde (Kota tanımları da olabiliyor) çok düşük kayıpla devreye girebileceği özellikler sunmaktadır.
Başarımı ve desteklenen konfigürasyonlar cihaz donanım seviyesi ile yakından ilgilidir. Cihazın NAT başarımı ve NAT throughput kabiliyetleri işletimin başarımında oldukça önemlidir.
Genellikle bu iki yöntem kullanılmakta;
IP tabanlı mod; WAN'lar arasındaki bağlantı dengelenirken bir bağlantı yalnızca bir WAN arabirimi kullanır, maksimum verim her WAN'ın bant genişliği ile sınırlı olacakdır. Yük ve taleplerin çift yönlü olarak yük dengelenebildiği çözümler mevcuttur.
Oturum tabanlı mod; birden fazla WAN'ın bant genişliğini birleştirir ve dolayısıyla konfigürasyona göre daha yüksek hızlara erişilebilir.
Fakat bu yöntemin önemli bir negatif yönü bulunmakta. Birden çok kaynak IP söz konusu olduğundan HTTPS web siteleri, bankacılık işlemlerinde düşmeler ve mail iletişiminde problemler söz konusu olmaktadır. Buna yönelikte policy based routing yapan daha büyük ölçekli ürünler piyasada var olabilmektedir.
Draytek, Zyxel vb markalar küçük işletmelerin ulaşabileceği ürünler sunmaktadır. Daha kurumsal, üst segment teknoloji için bknz:(bkz:SD-WAN)