DTC Distributed Transaction Coordinator - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Distributed Transaction Coordinator (DTC) , veri tabanı, file server, MSMQ servisleri gibi 2 veya daha fazla sunucu arasındaki iletişimi ve mesajlaşmayı koordine eden hizmetir.
Örnek ile anlatmak gerekirse; Web sunucumuzdaki IIS servisi SQL sunucumuzdan blok veri girişinde bulunacak. Olası bir kesintiye karşı IIS verileri SQL sunucusundaki DTC servisi üzerinde toplanıp koordine edildikten sonra SQL sunucusunda işlemler yapar ve bu tarz transaction’lara Distributed transaction denir.