doxx ( doxx etmek ) - ÇözümPark Sözlük
bir kişi veya kuruluş hakkında özel veya tanımlayıcı bilgileri (özellikle kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler) araştırmak ve kamuya platformlarda yaymaktır.