Domain local groups - ÇözümPark Sözlük
Domain local grupları, çoğunlukla kaynaklara erişim izinleri atamak için kullanılır. Bu izinleri yalnızca domain local grubunu oluşturduğunuz aynı etki alanında atayabilirsiniz. Herhangi bir etki alanındaki üyeler, domain local grubuna eklenebilir. Temel amacı ilgili domain içerisindeki kaynaklara yetki atamalarını kullanıcı bazlı değil grup bazlı yapmaktır.